Maksullinen pysäköinti

Pysäköinti on Hämeenlinnan kaupungin ydinkeskustassa kadun varsilla ja parkkialueilla pääosin maksullista arkisin ma-pe klo 8.00 - 18.00 ja lauantaisin klo 8.00 - 16.00. Pysäköintitaksa on 1,60 €/h.

Pysäköinti maksetaan kadun varren lippuautomaatteihin joko kolikoilla tai maksukortilla. Hämeenlinnassa on käytössä EasyPark ja Parkman -mobiilimaksupalvelut, joiden avulla voit maksaa pysäköintimaksusi matkapuhelimen avulla.

Auton tuulilasilla ei tarvitse olla mobiilimaksuoperaattorin tarraa. Tarkista aina, että mobiilimaksun saajana on Hämeenlinnan kaupunki.

Lisäksi Hämeenlinnan keskustassa on kaksi maksullista pysäköintitaloa

Kaivoparkin ja Keinuparkin pysäköintitaloja sekä Hämeensaaren, Vanajantien ja Hämeenkujan pysäköintialueita hallinnoin Hämeenlinnan pysäköinti Oy

Kaupungin reuna-alueilla on pysäköintiaikaa rajoitettu kiekkopysäköinnillä.

Pysäköintiä valvoo Hämeenlinnan kaupungin pysäköinninvalvonta

Asukas- ja yritystunnuspysäköinti

Hämeenlinna ottaa käyttöön tunnuspysäköinnin keväällä 2017.

YHLA on kokouksessaan 7.3.2017 hyväksynyt tunnuspysäköinnin kakkosvaiheen toteutuksen ja suunnitelmat saavat lainvoiman 1.4.2017. Pysäköintiä osoittavat liikennemerkit asennetaan 3.- 18.4.2017. Liikennemerkkejä on noudatettava siitä lähtien, kun ne on asennettu paikoilleen.

Asukastunnuksen hinta on 186 euroa vuodessa ja 99,20 euroa puolessa vuodessa ja että yritystunnuksen hinta on 372 euroa vuodessa (hinnat sisältävät alv 24 %). 

Asukas- ja yritystunnuspysäköinti ja tunnuspysäköintiä operoi Hämeenlinnan Pysäköinti Oy.

Keskustan pysäköintistrategia

Kaupunginvaltuusto on päättänyt keskustan pysäköintiohjelmassa 14.11.2016 (§ 131).Nyt laadittu pysäköintistrategia koskee kantakaupungin ruutukaavakeskustaa. 

Pysäköintistrategian (pdf) kulmakivet ovat:

  1. Tulevaisuuden pysäköinti hoidetaan monipuolisin ja toimivin järjestelyin, joissa keskitetyt pysäköintilaitokset, kadunvarsipysäköinti ja kiinteistöjen omat pysäköintijärjestelyt muodostavat joustavan ja muunneltavissa olevan sekä taloudellisesti kestävän ratkaisun.
  2. Keskustan pysäköinti tukee koko keskustan liikenteellisiä tavoitteita mahdollistaen viihtyisämmän ympäristön. - Liityntäpysäköintiin panostetaan ja sillä tuetaan joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistämistä. - Selkeytetään pysäköintiä lisäämällä laitospysäköintiä sekä parantamalla katuverkon jäsentelyä kävelyn ja pyöräilyn edellytykset huomioiden. - Ohjaaminen keskitettyyn pysäköintiin ja pysäköintialueille keskustan kehäkaduilta.
  3. Kiinteistöjen velvoitepysäköinti sijoitetaan kiinteistöjen alueille tai laitoksiin.
  4. Otetaan käyttöön asukas- ja yrityspysäköintitunnukset keskustan itä- ja pohjoisosassa. - Asukas- ja yrityspysäköintioikeus lisää keskustan pysäköinnin joustavuutta ja on nopea toimenpide pitkäaikaisen pysäköinnin ongelmiin.
  5. Keskustan täydennysrakentamiseen kannustetaan ottamalla käyttöön vapaaksiostoperiaate. - Vaatii pysäköintilaitoksen, jossa on osoittaa riittävästi autopaikkoja myös velvoitekäyttöön. Velvoitepaikkamaksut korvamerkitään pysäköintilaitoksen toteuttamiseen.
  6. Ydinkeskustassa pysäköinti on maksullista ja pysäköintilaitoksista tehdään hinnoittelun keinoin kadunvarsipaikkoja houkuttelevampia.

Rengaslukko

Hämeenlinnassa käytetään rengaslukkoa virheellisen pysäköinnin sekä maksamattomien pysäköintivirhemaksujen ehkäisemiseksi.

Lain mukaan autoon voidaan asentaa rengaslukko silloin, kun ajoneuvo on pysäköity pysäköimistä koskevan säännöksen vastaisesti yli kahden vuorokauden ajan tai samalla ajoneuvolla tehdyistä pysäköintivirheistä on määrätty viidestä eri teosta pysäköintivirhemaksut, jotka ovat maksamatta ja joihin ei voi hakea muutosta.

Kun autoon kiinnitetään rengaslukko, samalla kielletään ajoneuvon liikuttaminen. Rengaslukon saa irroittaa vain viranomainen tai sellainen henkilö, jolla on viranomaiselta valtuudet irrottamiseen.

Rengaslukkoa ei tarvitse irrottaa ennen kuin 300 euron maksu rengaslukon irrottamisesta ja ja kaikki 1.1.2012 jälkeen määrätyt erääntyneet pysäköintivirhemaksut on maksettu. 

 

Viimeksi muokattu: 11.1.2019