Toimija on vastuussa

Ulkomyynnissä on huolehdittava elintarvikkeiden turvallisuudesta ja hyvästä hygieenisestä laadusta. Siitä vastaa elintarvikealan toimija eli tuotteen myyjä tai tarjoaja.

Ulkomyyntiin rinnastetaan myös kauppakeskusten aulatiloissa ja vastaavissa tapahtuva elintarvikkeiden myynti tai tajoilu.

Elintarvikkeesta on annettava totuudenmukaiset ja riittävät tiedot, esimerkiksi pakatun tuotteen pakkausmerkinnöissä.

Evira: Ulkomyyntiohje 

Evira: Yleiset pakkausmerkinnät

Ei ilmoitusvelvollisuutta

Elintarvikelain mukaan aivan pienimmät toimijat on rajattu suunnitelmallisen (eli maksullisen) valvonnan ja siten myös ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle.

Ilmoitusvelvollisuutta ei ole elintarvikealan toimijalla, silloin kun toiminnan elintarvikeriskit ovat vähäiset ja

  • kyseessä on yksityinen henkilö (ei Y-tunnusta)
  • toiminta ei ole elinkeinon harjoittamista

Tällaisen toiminnan tarkastamisesta ei peritä maksuja.

Esimerkkejä toiminnoista, jotka eivät vaadi ilmoitusta, löytyy sivulta tilapäinen elintarviketoiminta.

Oman alkutuotannon tuotteiden ulkomyynti lasketaan alkutuotantoon kuuluvaksi toiminnaksi, jolloin siitä ilmoitetaan alkutuotantoilmoituksen yhteydessä, katso tarkemmin kohdasta alkutuotanto.

Liikkuva elintarvikehuoneisto

Liikkuva elintarvikehuoneisto on säännölliseen elinkeinotoimintaan liittyvä laite/laitteisto, telttakatos, myyntivaunu, ajoneuvo tai muu vastaava myyntipiste, jota siirretään paikasta, tapahtumasta tai kunnasta toiseen.

Liikkuvan elintarvikehuoneiston varustelu riippuu myytävistä tai käsiteltävistä elintarvikkeista.

Liikkuvalta elintarvikehuoneistolta edellytetään

  • ilmoitusta tai
  • ennakkohyväksymistä laitokseksi

Toimija tekee ilmoituksen (tai hyväksymishakemuksen) siihen kuntaan, jonka alueella toiminta aloitetaan tai jonka alueella toiminnasta on aikaisemmin ilmoitettu.

Katso ilmoituksen tekeminen / hyväksymisen hakeminen kohdasta elintarvikehuoneistot.

Tiedottaminen paikkakunnalle tulemisesta

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tapahtuvasta toiminnasta on tiedotettava sen kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka alueelle toimintaa kulloinkin tullaan harjoittamaan.

Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään

  • neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista
  • kaksi viikkoa ennen hyväksytyn toiminnan aloittamista

Samat velvoitteet koskevat sekä suomalaisia että ulkomailta tulevia elintarvikealan toimijoita.

Lomakkeen voi lähettää myös sähköpostilla. Sen käsittelystä ei peritä maksua. Tiedottamisen voi tehdä myös vapaamuotoisella sähköpostiviestillä, kirjeellä tai soittamalla. Lomaketta ei ole välttämätöntä käyttää.

Ensisaapumistoiminta

Ensisaapumistoimijoita ovat ne elintarvikealan toimijat, jotka tuovat Suomeen eläinperäisiä elintarvikkeita toisesta EU-maasta, katso tarkemmin Eviran ohjeesta:

Suuret yleisötilaisuudet

Tapahtumajärjestäjä! Huomioi yleisötilaisuuden järjestämiseen liittyvät muut velvoitteet. Niistä on kerrottu tarkemmin sivulla Yleisötilaisuudet.

Viimeksi muokattu: 22.8.2018