Jäteveden viemäröinti on ympäristönsuojelua

Jätevesien viemäröinti ja puhdistaminen ovat tärkeitä sekä yleisen hygienian että vesiensuojelun kannalta. Huonosti hoidettu viemäröinti voi pilata myös pohjaveden taikka oman tai naapurin kaivon veden.

  • Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella jätevedet johdetaan viemäriverkostoon ja sitä kautta puhdistamolle. Vapautukset verkostoon liittymisestä, katso Vesihuolto
  • Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolisilla haja-asutusalueilla jätevesien viemäröinti ja puhdistaminen hoidetaan pienemmissä yksiköissä tai kiinteistökohtaisesti.

Haja-asutusalueiden jätevedet

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen ulkopuolisilla alueilla on annettu valtioneuvoston asetus (157/2017).

Vanhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohje.

Uusien ja peruskorjattavien kiinteistöjen jätevesijärjestelmästä on laadittava suunnitelma.

  • Rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen taikka rakentamista koskevaan ilmoitukseen liitettävä suunnitelma tulee olla pätevän suunnittelijan laatima.
  • Jätevesien käsittelyn on täytettävä asetuksen asettamat käsittelyvaatimukset.
  • Kiinteistöllä tulee olla jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.
  • Jätevesijärjestelmää tulee käyttää käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.

Lomake: Talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (pdf)

Ympäristönsuojelumääräykset

Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on jätevesien johtamista ja käsittelyä koskevia määräyksiä, katso voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset sivulta Ympäristönsuojelun määräykset.

Lisää jätevesitietoa

Viimeksi muokattu: 12.10.2018